Resultatlista Lby-rundan 2005-05-08

 

Några felsummeringar var gjorda av den som räknade samman tiderna, de har justerats nu och därför har resultatlistan ändrats något.

 

BANA 2 O1  O2 O3 TOTALT
Förare Kartläsare Lag/Klubb/Hemort
Roland Ahlström Ingemar Evaldsson Konga / Olofström 8,44 3,17 4,41 16,42
Björn Wilén Leo Wilén BW 01 8,44 2,20 5,41 16,45
Lennart Dacke Krister Karlsson Mölndals MK 9,25 2,46 5,17 / 10 27,28
Björn Lindskog Inge Järletoft Team BRJ 7,01 / 10 3,24 3,44 / 10 34,09
Lasse Jensen Joacim Ahnheim Ljungby / Tibro 5,15 / 10 0,17 1,38 / 20 37,10
Mats-Olof Bengtsson Rolf Linde Wäxjö MS 13,43 / 10 6,45 7,54 38,22
Ewa Bergstrand Mats Helmersson Feringe HRA 16,07 / 13 7,09 12,46 49,02
Åke Jansson Leif Jönsson Wäxjö MS 17,21 / 23 6,50 7,36 54,47
Linda Wilén Linus Wilén Ljungby MK 13,25 / 20 8,05 7,15 / 10 58,45
Ann-Charlotte Holmgren Gunnar Holmgren Holmgrens 24,28 / 10 12,35 12,01 / 10 69,13
Ewy Svensson Göte Svensson Härlövs Gräv 25,25 / 23 15,49 15,40 / 20 99,54

 

 

 

Far och son Wilen imponerade stort i Ljungby.

 

Flera erfarna och högt rankade kartläsare och förare stod på startlinjen i Vislanda. Tävlingen frångick denna gång det vanliga mönstret genom att Daniel & Conny gjort 3 intensiva skisser med tidtagning. Anledningen är att man koncentrerar banläggandet till den stora Nordiska mästerskapstävlingen Ljungby har i höst som tar mycket tid och vägar i anspråk. Stormen har också gjort sitt till och det är mängder med vägar som måste göras körbara.

 

Skisserna var förlagda till  2 av A-betongs stor industriområden där betongbalkar och upplag avlystes av små tvärvägar kors och tvärs. Först och tredje provet gick på samma område men med olika bansträckning. Och intensivt blev det. Conny och Daniel vet hur man skall ge kartläsarna huvudbry och det var gällde att hålla körorder skiss och huvudet på rätt håll. Detta märktes också i resultatet där många erfarna och gjorde en del missar i hastigheten. Snabbast var A–kartläsaren Joacim Ahnheim men med hela 3 tavelbommar så det blev ras i prislistan.

Många ”slarv/stressfel” drabbade kartläsarna och ibland glömdes helt enkelt någon tavla skrivas upp då de kom tätt och samma tavla passerades flera gånger.

 

Alla duktiga kartläsare får ursäkta men de som mest imponerade denna dag var far och son Wilén som höll så när som på 3 sek att slå hela gänget med aktiva kartläsare varav en del är av elitklass. Nu var det "gamlingen " Ingemar Evaldsson som räddade äran åt hela "yrkeskåren" :-).  Vi är djupt imponerade av Leo och vad månde bliva av den förmågan så vi får nog förvänta oss att se Wilen gänget i topp i kommande tävlingar.

Ett stort grattis och hoppas nu fler ungdomar ser att de kan vinna över oss gamla erfarna (?) kartläsare... Återväxten i sporten behövs verkligen... Den tävlingsintensiva familjen ställde idag upp med 2 ekipage + att ytterligare familjemedlemmar hjälpte till med funktionärsysslan. Några sådana familjer till och vi fyller både startlistorna och arrangörsstaberna.

 

Således var erfarna paret Ahlström/Evaldsson segrare men endast 3 sekunder före Björn och Leo Wilén. 3.a kom också erfarna Lennart Dacke och Krister Karlsson och 4:a Björn Lindskog och Inge Järletoft.

 

Många ekipage klarade banan med förvånansvärt få missar med tanke på svårighetsgraden. Flera av de som förra året körde Bana 1 visar nu att de blir duktigare och duktigare för var tävling som går och det ser lovande ut konkurrensmässigt. Det är som sagt inte självskrivet att de erfarna kartläsarna nu alltid hamnar i topp vilket dagens resultat visar.

 

Den enda smolket i bägaren är att de sista tävlingarna endast haft fåtal startande på Bana 1 .Tyvärr var det inte en enda denna gång !  Vi måste försöka hitta nya nybörjare och framförallt försöka få de som tidigare kört att ställa upp igen i hösten tävlingar. Här måste vi alla hjälpas åt.

Förhoppningen är att vi har 25-30 startande ekipage till höstens tävlingar.

 

Ett led i att värva nya ekipage blir sannolikt under de Motordagar som arrangeras första helgen Juni på Uråsa flygfält strax söder om Växjö. Vi skall erbjuda en provbana för Bilorientering för alla nybörjare. Det blir en enkel bana och ingen skisskörning och helt utan tid så vi räknar med att klara det helt utan VIP licenser och GRATIS startavgift. Försök värva så många ni kan. Mer info kommer här på hemsidan och även på www.bsrab.se

 

 

Som vi tidigare meddelat delar vi även upp Bana 2 i två klasser varav en är för de aktiva.
Därför blir det lite omflyttningar i totallistan. Vi har också bestämt att poängberäkningen görs efter den totala placeringen för bana 2 där således aktiva och övriga ”blandas”. Det bör bli rättvist för i regel kommer de aktiva i topp och därmed bör det bli rättvist bland de övriga ”icke aktiva” poängmässigt.
Ju fler som deltager ju svårare är det att få poäng men så länge vi inte är fulla startfält så bör det ha mindre betydelse. Visserligen kan ju en duktig ”icke aktiv” vinna poäng mot övriga icke aktiva genom att komma före de aktiva (ex. som fallet med Björn och Leo) men det är ju också en bedrift att slå de aktiva och det bör premieras…
Blir det större startfält är det möjligt vi får ändra på reglerna men då i så fall till nästa år.

 

/ Rolf Linde