Reglerna för Bil-O Syd-serien finns att läsa på följande länk:
Serieregler Bil-O Syd 2012


Officiella Bil-O regler:
http://web.sbf.se/regler/up/8/BO_Tavlingsregler-2011.pdf

 

Officiella Gemensamma regler:

http://web.sbf.se/regler/up/99/Gemensamma_Regler_2012.pdf