Analys av Tävling 2/12 2006.

 

Tavlor benämns # + bokstavskod ex.  # P   # IM  (OK) avser orienteringskontroll

/xx/ anger den angivelse som fanns på respektive banas körorder. Ex För bana 1 nummerangivelsen ex / 7 / och för bana 2 o 3 /NNV 6/.

Tavlorna i Tabellen med ”Rätt tavlor” kommer i den ordningsföljd som tavlorna stod.

- anger att tavlan ej tillhörde banan.

 

Hjärtanäs

Bana 1

Hjärtanäsområdet ”passerades” av 1:orna. Man skulle enbart ha PK # P när man svängt vänster från stora vägen.

 

Bana 2

Fick lite svårare genom att ta upp en av de flera vägarna mellan husen. De flesta hittade säkert rätt väg men problemet blev när man kom upp till gårdarna. 50.000 delen visar en svag vänstersväng innan man kommer ut på vägen i nordsydlig riktning. Här var en relativt bred gårdsplan med tavlan #M, men flera tog vägen rakt fram mellan mangårdhusen. Här fanns tavlan # V som gällde slutet av tävling när man skulle åka ”skiss”.

 

Bana 3

Fick åka gammal backstreckskarta i början och här fanns 2 såphala vägrätningar.

Den första till vänster om nya vägen tavla # A och en till höger strax därefter # O

Man skulle också ha #P.(samma som bana 1) innan man körde ifrån Hjärtanäs.

De flesta klarade båda rätningarna men det fanns de som missade någon av dessa!

 

Rätt tavlor i området:

Bana 1

-

-

P

Bana 2

M

-

-

Bana 3

A

O

P

 

Hjärtanäs-Sköldsta

Bana 1 o Bana 2

Vägen upp till Sköldsta innehöll några OK.

Bana 1 skulle ha den 1:a kraftledningen tavla # H medan Bana 2 den 2:a # K. Flera på bana 2 läste lite fel på angivelsen eftersom den första låg /NO 6/ och den rätta /NV 6/ En taktisk fint av banläggaren. Någon gick på den eller hur Gunnar ;-)

Bana 1 o 2 hade även en OK väg # I strax efter.

 

Bana 3: Skulle ut en liten sväng på en åker runt en gammal lastbil innan kraftledningarna. Tavla # N.. Dock var åkern slirig värre och 2 ekipage la ett antal minuter här på fastkörning. Några tog den lilla svängen gåendes vilket nog var bättre i det rådande ”väglaget”. Några glömde den helt!

Därefter hade man OK kraftledning på en 10000-del men enbart den första. Den andra finns inte med på kartan och istället fick man en OK gräns # M i den 2:a kraftledningsgatans kant (innan kraftledningen). Klarades av de flesta!

 

För bana 3 innehöll även vägen upp till Sköldsta en 10 000 del och först ett litet triangelvägskäl som skulle köras # A - Alla fixade detta!

Därefter en 10.000 del vid gården vid Norregården. Kartan var här lite ”omritad” så att man skulle upp närmast ladan på en välanvänt gödselväg (= jättehalt i kobajset) jämte en mur. PK:en # T var lite dold bakom en lämpligt placerad redskapsvagn. Bonden fick också en chokladkartong som tack J.

Många missade denna.

 

Rätt tavlor i området:

Bana 1

-

H (OK)

-

-

I (OK)

-

-

Bana 2

-

-

-

K(OK)

I (OK)

-

-

Bana 3

N

H (OK)

M(OK)

-

 -

A

T

 

 

Sköldsta

 

Se karta 10.000

 

 

När man kom ut på den allmänna vägen vid Sköldsta fanns ett tätt OK område  

Den traumatiska upplevelsen av detta område är skaldad i Gerths kåserier. Här är den mer tekniska beskrivning av ”eländet”.

 

Bana 1

Hade / 7 / OK väg och tavla # A på 50.000-delen. Markerad här på skissen 10.000 som förtydligande.

Man skulle ej ha IN tavlan i /vsk 8/ eftersom vägen visar den sydligare spetsen. IN tavlan står på en gammal väg som går vinkelrätt mot vägen man kommer.

 

Bana 2

Hade OK /mf väg NNV 9/ på 10.000 del. Se skiss och tavlan # K.

Men här var banläggaren mindre observant och de tävlande på bana 2 bättre pålästa.

OK:n placering överstämde inte helt med vägen på kartan. OK:n satt något tidigare eftersom där gick ner en ny nerfartsväg på åkern nära trädgårdens kant. Kartan visar dock att vägen skall gå ca 15 meter från trädgårdskanten.

Bana 3 skulle på samma karta ha OK väg /NV 9/  # O alltså en väg ut till höger(i körriktningen) som på kartan enbart skiljer ca 15 meter från förstnämnda.

Denna väg fanns ej längre och  därmed hamnade denna också lite tidigt.

De flesta erfarna Bana 2 tog således den senare och fick ”fel” fast det var mest rätta tavlan. Nu drabbade det ingen ”fattig” egentligen eftersom alla i toppen hade detta fel.

Tyvärr kunde vi ej konstatera denna fadäs förrän vid intagning av skyltar och vi beklagar det inträffade.

 

Bana 3 ekipagen tog den ”rätta” alltså  # O eftersom de i princip inte hade nåt ”mer riktigt” att välja på.

 

Bana 2 skulle sedan ha OK /hus V 2:8/ # S som stod bakom en alldeles förträffligt placerad björkstubbe i lagom höjd. OBS detta var ingen stubbe utplacerad av den ”elake herren” utan en helt naturlig kvarlämning av ett träd.- ibland är naturen och husägare på banläggarens sida ;-).  Inte nog med det så fanns det en OK strax efter som Bana 3 skulle ha vid en mf byggnad som också lämpligt i princip sammanföll med nästa boningshus på höger sida av vägen.

 

Bana 2 åkte även ett 2:a varv och fick då ytterligare OK väg /SV Sköldstad/ # A (samma som Bana 1) och OK hus # Z att brottas med fast på en 50 000 del.  Dessa finns markerade på 10 000 delen som förtydligande.

Det som stökade till det här var att det sista huset (nytt hus) ej fanns med varken 10.000 eller 50.000 kartan. Det gällde således att hänga med och räkna rätt antal hus.

 

Mellan dessa rundor fick Bana 2 en gammal backstreckskarta där man skulle ha IK:en # IN strax bakom häcken i vägskälet. Vägen på kartan ansluter vinkelrätt.

På andra varvet skulle man inte ha IK:n vid häcken eftersom kartan visar den sydligare ”kilen” i vägskälet som överstämmer med den befintliga väg.

 

Prickmässigt var det blandad kompott å OK tavlor och även IK vållade bekymmer för en del.

De flesta hade minst par tavelbommar inom detta skaldade landskap.

 

 

Bana 3 skulle ha redan nämnd OK väg /NV 9/  # O och sedan OK mf byggnad /SV 2:8/ # P

Denna OK kunde Bana 2 förväxlas med ”björkstubbehuset” eftersom det även fanns ett hus också nästan mitt emot byggnaden.

Bana 3 hade ytterligare en OK huset # Z som Bana 2 också hade på 2:a varvet Bana 3 skulle också ha IK:n bakom häcken första varvet. Man skulle sedan en genväg till 2:a varvet över en åkerväg # H jmf med Bana 2.

Bana 3 fick sina OK således redan på 1:a varvet.

 

I princip var alla Bana 3 här OK-felfria medan några missade IK:n.

 

Rätt tavlor i området

Bana 1

 -

-

A(OK)

-

-

-

-

-

-

-

Bana 2

K(OK)*

-

-

S(OK)

-

-

IN

-

A(OK)

Z (OK)

Bana 3

-

O (OK)**

-

-

P(OK)

Z(OK)

IN

H

 

 

*Felsatt OK – ** Något felsatt OK

 

Transjö

Nästa OK fälla fanns vid Transjö. Egentligen fanns bara svårigheten för Bana 3 eftersom man skulle ha OK # I på en igenväxt väg strax innan den befintliga vägen och innan huset (enligt kartan). Bana 1 o 2 hade OK väg efter huset  och då # O. Detta var den enda tavlan som far och son Johansson missade men de var inte ensamma för alla utom Carlsson/Junfors på bana 3 tog fel OK.

Ännu lite elakare banläggare hade ex. lagt en OK för någon av bana 1 eller 2 vid huset strax innan eftersom där gick upp en väg som ej fanns med på kartan. Varför missade jag det ??? ;-)

 

Bana 3 skulle därefter åter direkt i nästa kartklipp köra i ett litet triangelvägskäl och tavlan # A För säkerhets skull hade 1 i angivelsen längst upp i karthörnet där markerads röd och alla Bana 3 fixade denna.

------------

Transjö Södra

Se karta 10 000

 

Det blev nu inte många hundra meters vila för de hårt ansatt OK letande kartläsarna.

Ytterligare ett svårläst OK område. Se skiss.

 

Bana 2 på 50 000 del fick här först OK /hus SO 8/ # H . Vid detta hus fanns också som sig bör en väg upp till huset men ej med på kartan. Lite problem kunde detta skapa med tanke på vad som kom strax därefter.

Nästa OK strax därefter /väg N 10/ vilken även gällde  Bana 1 / 11 OK väg/. Rätt tavla här var # S. Denna kan läsa ut genom att kartan visar att vägen går upp mot huset och till höger(norr om detta). Där fanns 2 grindstolpar som kunde förvilla men vägen syns i verkligheten till höger om huset.

 

Det som dock kunde förvilla både bana 1 o 2 är den nybyggd väg som finns mitt emellan dessa OK.  Längre in på nya vägen fanns dessutom en nybyggt 2-vånings mangårdsbyggnad.  Se skiss 10.000-del.  Dock går denna nya vägen in i högerkurvan – det gör inte vägen som Bana 1 och 2 skulle ha.

Här hade bana 2 åkarna åter en hel del problem med fel OK tavlor!

 

Bana 3 fick lite mer att klara ut.

10.000-del (samma som skissen här) hade man en OK gräns som sammanföll med den nya omnämnda vägen (markerad med blått där 5:an står) som ej heller finns på 10.000 delen.

Rätt tavlan här var # M

Strax därefter finns ännu en väg men denna finns enbart på en nyare version av 50.000 del som bana 3 hade. Rätt tavla där # K.

De flesta av bana 3 åkarna fixade detta men det var en hel del kryssande i körordrana så vi antar Bil-o-cellerna fick jobba !

 

De här svårigheterna kunde utnyttjas genom att det fanns 3 olika kartor som alla var olika och dessutom alla saknade den nya vägen.

Således inte helt lätt men med rätt läsning gick det att få fram rätta tavlorna.

 

Rätt tavlor i området

Bana 1

-

O(OK)

-

-

-

S(OK)

-

Bana 2

-

O(OK)

-

H(OK)

 

S(OK)

 

Bana 3

I  (OK)

-

A

-

M(OK)

-

K(OK)

 

----------

 

Nordberg

För bana 2 och 3 blev det därefter en liten snurr vid Nordberg.

Bana 3 skulle först köra igenom det lilla 3-väg skälet (i verkligheten ett öppet vägskäl) och ha tavla

# O. Därefter praktiserades lite ”skogskörning” på en markerad stig där det var lite trångt mellan stenar och träd. Tavla # S. Typisk trevlig Bil-O väg för oss aktiva och relativt bra gångväg för motionärer med oömma kläder. ;-)

Även på denna slingan fanns 2 alternativa OK. Det elaka var här att Bana 2 fick den norra ”vägen” i ett fd trevägskäl  # A.

Bana 3 fick den ”riktiga vägen” # H omritat till stig på deras karta för att ”förvilla” också med tanke på de som körde båda banorna.

Sedan skulle Bana 2 köra igenom tavla # O  i det lilla 3-vägskälet medan Bana 3 nu skulle köra i den norra anslutningen och således inte ha med # O detta ”varv”

 

Här var det också lite blandad kompott och en del av Bana 3 ekipagen missade ”skogskörningen”  fast att där fanns 2 angivelser på den!

 

-------------

Flinkens (Fridhem)

Se karta 10 000

 

 

Strax därefter hade vi 2 OK som det gick att ta fel på eftersom där fanns två nybyggda hus på 10.000 delen. Det sista av dessa sammanföll dessutom med en kraftledning som Bana 1 hade som OK # I Bana 2 o 3 hade OK på huset innan # Z. och några gick på denna ”fint”.

Även här kunde vi (elake Rolf)  gjort det värre genom att satt OK mf väg som sammanföll med det första nybyggda huset men det hade säkert de vakna kartisarna genomskådat ändå… eller ?

 

Rätt tavlor i området

Bana 1

-

-

-

-

-

 

I (OK)

Bana 2

-

-

-

S(OK)

O

Z(OK)

-

Bana 3

O

S

H(OK)

-

-

Z(OK)

-

 

 

Hjortsberga Kyrka -Hjortsberga

Bana 3 hade en liten ladugårdssväng strax innan kyrkan och tavla # P  

Vid Hjortsberga skulle Bana 2 köra  tre-vägskälet och ha  # I  medan Bana 3 körde en runda norrut vid kyrkan  # A och skulle sedan inte passera PK:n # I i vsk utan hålla den östra delen av trevägskälet.

 

Vägen ner till Hjortsberga hade bana 3  två ”okörbara” vägrätningar. Eller rättare sagt de gick att köra men bonden var rädd om dem – synd för de hade rätt karaktär och det blev två IK tavlor att plocka.

Det fina i kråksången att precis där vägrätningarna korsade nya vägen fanns en anslutningsväg/stig som nyttjades som OK både för bana 2 och 3  # K

Strax efter ca 100 met fanns på nya vägen ytterligare en stig från höger som bana 1 skulle ha # A.  Här tog en del fel.

 

Rätt tavlor i området

Bana 1

 -

-

-

-

-

-

A(OK)

Bana 2

 

 

I

 

K(OK)

 

-

Bana 3

P

A

-

IO

K(OK)

IK

-

 

 

Hjortsberga ”City”.

Här fanns lite småtrix. Bana 2 hade triangel körning strax innan järnvägen. Här gällde att mäta rätt mm mått och riktning / 4 mm SV Brändekvarn/ # M

I början av denna fanns ytterligare en liten ”triangel” som bana 3 skulle ta på en orienteringskarta # O och därefter ovan # M

 

Efter järnvägen skulle ”gamla vägen” tas till vänster mellan husen och det gällde att få rätt mm mått för bana 2. Bana 1 körde också denna väg men som sagt nya vägen fanns med på kartorna både för bana 1 och 2. # O. Däremot hade Bana 3 här en 10.000 där nya vägen saknades.

”Rätt” mm  mått och väderstreck mm gällde igen för bana 2 och vägen in till ”skissen” där man skulle in till höger bland villorna Tavla # K. Här körde Bana 1 stora nya vägen.

 

Bana 3 hade TK både innan och efter järnvägen och inledde efter TK 3 med två små rundor bland buskarna på gamla stationsområdet # I och # A. De fick också lite extra problem iom den gamla kartan och man skulle köra en parallellväg (till bana 2) inne bland villorna ner mot sågen. Rätt tavla här var

# P. Således s.k ”gafflad” bana (orienterarspråk) för de som körde både bana 2 o 3.

 

Bana 1

-

-

-

-

-

O

-

TK 3

Bana 2

-

M

-

-

-

O

K

TK 3

Bana 3

O

M

TK3/4

I

A

O

P

-

 

Skissen Hjortsberga gamla såg

Inte så mycket att orda om egentligen men skissen var stundtals lite svårläst med tanke på alla skorthögar. En del grushögar stämde inte heller exakt trots att kartan omritades strax innan tävlingen. Skisser kan som sagt även innehålla OK och ibland lägger man en sådan för att skärpa till kartläsarna

 

Rätt tavlor på skissen  (fetmarkerade passerades flera ggr). Här redovisas rätt följd för resp. bana.

Bana 1

A

N

A

N

P

-

-

-

-

-

-

-

S

-

-

Z

H

V

-

-

I

Bana 2

 

N

A

N

P

-

-

S

N

I (OK

O

-

-

-

-

Z

H

V

-

-

I

Bana 3

-

N

A

N

P

I

H

Z

O

I (OK)

A

H

S

N

I

Z

H

V

A

N

I

 

 

Sjöatorp (efter skiss)

Här blev det lite tok eftersom vi flyttade målet på skissen innanför grindarna. Detta för att slippa möte i grinden.

Detta gjorde att nästa karta och angivelse (som skulle börjat utanför grindarna) nu istället  start längre in på området än vad som var tänkt. Från tänkt startpunkt var det ca 75 met er ut till nya vägen som bana 2 skulle tagit. Nu blev det dock ca 75 meter istället till ”gamla vägen” strax utanför grindarna. Där fanns en IK tavla # IS enbart ämnad åt bana 3 eftersom de hade en gammal karta 10.000 där nya vägen ej fanns med.

 

Noggrant läsande kartläsare på bana 2 plockade IK:n och fick således ett ”kryptisk” meddelande som gjorde att de svängde till höger in på gamlevägen längre ner.

Vi beslöt naturligtvis att ej ge fel för de tavlor som de ”drabbade” på bana 2 skrev upp.

 

Bana 3 hade ej detta problem eftersom de hade kartbyte utanför grindarna och ingen TK där.

 

Strax efter skissen och IK beskedet (där bana 2 nu lurades in) skulle dock bana 3 passera bakom en hundgård utmed en lång industribyggnad # A där gamla kartan visar en vinkelböj som ej överensstämmer med nya vägen som går snett in.

 

Bana 2 och 3 skulle sedan åka ”gamla vägen som gick in en bra bit innan det nya vägskälet och # V

Någon missade denna. Bana 1 hade även denna men på en nyare karta där stora 25:an även finns med så för dessa vållade det inga problem.

 

Rätt tavlor i området

Bana 1

TK 4

-

-

-

V

Bana 2

TK 4

(IS) *

(A) *

(O) *

V

Bana 3

-

IS

A

O

V

* Bana 2 får ej fel om man skrivit dessa

 

Efter väg 25

Bana 3 hade här åter en TK och ny körorder.  Här fick Bana 1, 2 o 3 direkt en liten svårläst Bana 1 /24 OK väg/  bana 2 samma väg fast annan angivelse #  I (bakom en soptunna) och bana 3 /OK hus SV 5/ # K.(bakom en stolpe på en väg in till huset) Båda dessa låg nära varandra och som sagt även huset hade en liten väg in på gården, dessutom låg ett hus längre in på den markerade vägen. Kartkopian hade mått bättre av en uppförstoring till 25.000 även om tydlig kartläsning gjorde rätt val möjligt.

 

Bana 3 skulle in på samma ladugårdsplan som innan Hjortsberga efter  ”omgjort” karta # P

Sedan kom OK mitt för de tidigare husen vid Flinkens och det vållade inga större problem med rätt mätning. Därefter hade Bana 3 en lite svår OK stig (helt igenväxt) # V på väg till Grantorpet.

Bana 1 och 2 hade den synliga stigen strax innan # P. Dock visar kartkopian inte sista ”punkten” på stigen (på originalkartan syns den) så i princip hade bana 1 och 2 även fått rätt för den något senare tavlan. Sedan var det några OK mf hus och hus och här gällde det att läsa ut rätt på körordern - som vanligt ;-)

 

Rätt tavlor i området

Bana 1

-

I (OK)

N (OK)

P(OK) *

O (OK)

Bana 2

-

I (OK)

M (OK)

P (OK)*

N (OK)

Bana 3

TK 6

K (OK)

M (OK)

V (OK)

O (OK)

* Bana 1 o 2 hade även fått rätt för V

 

------------

Bana 3 - Haketorpet

Sedan hade Bana 3 en extra slinga som vi avhandlar. Här fanns två IK tavlor på vägrätningar.

Den första i den skarpa kurvan N 1:11.  Den senare S 1:1 – och både ej genomkörbara. Den sista var rätt ”snällt satt” enl. Conny – men ibland vill man ju var snäll. Problemet var att där fanns en stor sten som d´hindrade infart på stigen.. annars hade den nog placerats lite mer elakt…

Däremellan lyckades jag dock placera en OK vid byggnad fel. Den skulle suttit vid en gammal torp men hamnade ca 30-40 meter senare vid ett uthus. Får skyllas på hjärnsläpp vid en stressig tavleutsättningen. Sorry Dock fanns inga feltavlor men de som ej skrivit upp tavlan fick inga prickar.

 

Vid Hakafors fick de tävlande först en IK tavla # I I (kör sakta) och precis vid huset strax efter en dold vägrätning runt en jordhög. (innan man passerad bron utan räcken) Även här var kartan omritad för att ”uppfylla” den gamla vägens sträckning… Några tappade denna.

 

Rätt tavlor i området

Bana 3

IZ

H(OK)*

IT

I I

P

N (OK)

* Felplacerad – ger ingen prickbelstning

 

Linneryd

En typisk Dackefejdväg som dock innehöll en lurig vägrätning SO 15 # T. Så lurig att jag vid tavelutsättningen på fredagen började tveka om den var utläsbar på 50.000 som alla banorna hade. Det blev således nattarbete att även justera denna karta så att vägrätning framträdde mer tydligt på kartan (välsignad är alla dataprogram..) för Bana 2 och 3.

Bana 1 kartan lät jag vara och de som inte klarade vägrätningen fick följaktligen heller inga prickar.

En misstänkt väg snett in till höger några hundra meter innan denna lockade dock några i fällan. Även om det inte var meningen från banläggarens sida. Glatt forcerades denna av Älmhultarna som dock fastnade längre in och fick senare assistens för att komma hem. Fler ekipage hade varit inne och prövat lyckan.

 

Klinten

Vid Klinten skildes vägarna åter för bana 1-2 och 3.

Bana 3 hade här fortsättning av Dackefejdvägen där det gällde att ta ett ”kartändrat” triangelvägskäl ;-) # N Sedan fanns det rätt tätt med angivelser för att göra kartläsarna misstänksamma men kontroll-löst upp till en OK hus S Bo och # O.

 

Bana 2 körde österut och en OK alternativ hus med bana 1. Vid utfarten Jonsgården hade undertecknad banläggare ännu dristat sig med en kartförändring. Bana 2 skulle köra en ändrad väg = ”genväg” på 10.000 mellan ladugården och vedupplag och där ta en PK  # M medan bana 1 skulle köra den normala vägen på 50 000-delen utan denna tavla.

 

Rätt tavlor i området Linneryd -Klinten

Bana 1

I (OK)

IA

(T) *

N (OK)

-

-

-

Bana 2

K (OK)

IA

T

I   (OK)

M

-

-

Bana 3

K(OK)

IA

T

-

-

  N

O (OK)

* Missad tavla ger ej prickbelastning

 

Elofstorp

Här sammanstrålade banorna och både bana 2 o 3 hade en PK vid Elofstorp # H

För alla banor var det svåra att hitta den gamla vägen och infarten strax bakom en lada N 162,76.(För bana 1 / 37/. En IK tavla # IM en bit in på vägen gav besked om ny väg eftersom bron var ofarbar. Den noggranne kartläsaren ser att karträtt väg går rakt över vägen från andra sidan. Den nya vägen (ej med på kartan) går en bra bit norr om denna.

 

Problemet därefter var två tätt liggande kraftledningar. I verkligheten fanns där 3 ledningar.

OK satt på de yttersta och det gällde att läsa rätt på körordern får att ta rätt ledning. Närmast karttecknet gäller alltid..

Bana 2 hade den första # O och bana 1 o 3 hade den andra (eller tredje hur man nu ser det) # K.

 

Nästa OK alternativ var mf väg resp väg som låg ca 30 meter mellan varandra. Tills synes något närmare varandra på kartan men med rätt ”angivelse” och huvudet fortfarande i ordning så gjordes inga missar här.

 

Kronobergshed

Bana 1 fick enbart passera här utan kontroller. Bana 2 fick köra lite på en gammal backstreckskarta

där den nya vägen ej fanns med. Det gällde att hitta den gamla som var tämligen väl synlig.

Tyvärr missades ett meter mått på IK tavlan vid minnesstenen # där bana 2 fick det kryptiska meddelandet kör X meter och då är i första angivelsen på nästa karta. Naturligtvis skulle där varit ett metermått som ”tappades” bort i hanteringen, men vi tror att det inte ledde till några problem eftersom där inte fanns några tavlor att missa.

 

Bana 3 hade det lite knixigare och skulle in vid vapenhuset på en 10.000 del och en liten sväng vid flygfältet innan man kom till Minnesstenen.  Där fick kartan ånyo manipuleras så att en stig ritades som sammanföll med nya vägen en bit för att sedan svänga höger. En kartbyte till nya 50.000 innebar att man skulle hitta en liten slinga som mynnade ut strax söder om det stora nya vägskälet.

 

Sedan ville inte Golfbanans arrendator att vi skulle köra gamla vägen genom Golfområdet.

Inget ont om Golfare men de har tydligen ingen förståelse för vår sport trots att vägen var bra och framkomlig utan att varken passera tie eller green.. ;-)

 

Rätt tavlor i området Elofstorp-Kornobergshed

Bana 1

-

IM

K(OK)

H(OK)

-

-

-

-

-

-

Bana 2

H

IM

O(OK)

H(OK)

-

-

T

IH

-

-

Bana 3

H

IM

K(OK)

A(OK)

O

I

T

IH

A

V

 

Dansjö

Bana 1 o Bana 2:s kartor fanns både nya och gamla vägen med, medan bana 3 fick kartbyte just där gamla vägen svängde in åt vänster.

OK kontrollerna vid Dansjö vållade en del bekymmer eftersom OK hus för bana 3 och för bana 2 (olika hus) inte längre finns i verkligheten. Här gällde det att ”måtta rätt”. Bana 1 OK hus fanns i verkligheten

 

Bana 3 fick sedan en ”omritat karta” där man skulle in på en liten lerig gammal väg /10 mm N Skolhus/ till vänster. Denna mynnade ut igen på nya vägen vid Dansjö badplats (om nu någon vet att det ligger en sådan där). Vägrätningen efter kunde tyvärr ej nyttjas pga oframkomlighet och restriktiva boende.

 

Sedan var det i raka spåret med en ”ensam” OK (utan feltavla) på vägen ner mot Hjärtanäs.

 

Rätt tavlor i området Linneryd -Klinten

Bana 1

V (OK)

-

I (OK)

Bana 2

O (OK)

-

I (OK)

Bana 3

N(OK)

T

I (OK)

 

 

Hjärtanäs finalen.

Här hade banorna olika sträckning innan skissen.

 

Bana 1 körde över vägen och skulle ha en OK men slapp i övrigt det täta Vägnätet i Hjärtanäs.

Dock hade man parallellvägen genom området som ej finns med kartan att välja ”fel på”.

 

Bana 2 korsade stora vägen och fick köra lite på 50.000 del och 10.000 del. På den sistnämnda skulle man nu rakt fram mellan husen och ha # V (jmf med första PK i början av bana 2) innan skissen tog vid. Vägarna är ju betydligt fler än vad 50.000 och 10000-delen visar men vände man blad och kikade man lite i förväg på kartorna så var det lättare att lista ut.

 

Bana 3 skulle köra samma vägrätning som man inledde men baklänges för att sedan ansluta till bana 2 sträckning men det gällde att hålla isär alla vägarna och kartbyten. Bana 3 fick hela 5 kartbyten i Hjärtanäsområdet medan Bana 2 fick nöja sig med 4.

Skisskörningen skiljde en del mot Bana 2 och bla. fick 3:orna forcera några sämre vägstumpar på området.

 

Skissen vållade för de flesta inga större problem men det gällde att hålla huvudet kallt och det är ju lätt efter en tung em/kväll bakom kartan eller hur…

Kul att vi fick använda detta område och pricken över i:et hade naturligtvis varit ”fri fart” jämfört med de 30 km/t som var kravet för att vi skulle få åka. Vi får även ställa upp med ett lass matjord i vår men det var det sannerligen värt.

 

Bana 3 skulle avslutningsvis åka tillbaka även på den första vägrätningen men nu på annan karta. Faktisk var vägen mer jordfast i slutet när det 10 cm lerlagret hade körts undan.

 

Avslutande TK fanns vid Lantbruksmuseet och där kunde vi snurrat lite men man var rädd om sina gräsytor…

 

Rätt tavlor i området

Bana 1

-

P

A

(OK)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TK

Bana 2

-

P

I

Z

V

I

-

P

-

M

I

-

-

V

M

-

-

TK

Bana 3

O

P

I

Z

V

I

H

P

A

M

I

O

I

V

M

T

A

TK

 

 

Hoppas ni fick en trevlig eftermiddag och kväll och även minns lite av problemen iom denna sent diktade analys…